COES - Blue Power

Blue Power je prvi i sistem za kanalizaciju među novom generacijom proizvoda koji je klasificiran B1 što znači visoku otpornost na vatru (norma b 3800-1 standard) Novi kanalizacijski sistem iz Coes grupe koji je konstruiran da zadovolji najstrožim standardima mehaničkog naprezanja, kao i niskim temperaturama.


  • velika otpornost na potrese, čak i pri niskim temperaturama
  • odlična zvučna izolacija
  • odlična kemijska otpornost
  • savršena hidraulika, koristi se dupla rubna brtva
  • izrađen od 100%-tnog reciklažnog materijala
  • prisutan je u vel. od 32-250mm sa posebnim elementima (glave, dvostruke cijevi, grananje)

Upotreba:

  • odvodnja otpadnih voda
  • ventilacija
  • odvodnja agresivnih tekućina
hamag logo eu logo esif logo