Savjeti - Grijanje

Održavanje grijačih instalacija za stambene zgrade

 

Jedan od bitnih elemenata održavanja stambene zgrade je održavanje grijačih sistema. U gradovima postoji više načina proizvodnje toplinske energije koja se koristi u svrhu zagrijavanja stambeno-poslovnih zgrada, stoga se grijanja dijele na:

Individualno ili etažno grijanje – izvori koji služe za pojedinačno zagrijavanje stanova ili prostorija, do 100 kW;
Centralno grijanje – sustav koji se sastoji od kotlovnice s pogonom na plin ili tekuće gorivo i razvoda grijanja kojim se toplinska energija distribuira do kućne instalacije. U ovu vrstu grijanja svrstavamo postrojenja snage od 100 kW do 2 MW, koja zagrijavaju više zgrada.
Daljinsko grijanje – sustav koji se sastoji od toplane i distribucijske mreže (parovodi, vrelovodi i toplovodi) putem koje se energija distribuira do potrošača.
Održavanje individualnih grijanja organizira neposredni korisnik, dok održavanje centralnih i daljinskih grijanja organizira Upravitelj zgrade. Napominjemo kako kod daljinskog grijanja održavanje od strane Upravitelja obuhvaća isključivo kućnu instalaciju. Sve ostale segmente daljinskog grijanja (toplovodi, toplinska stanica sa svom opremom i uređajima) održava Hep - Pogon toplinske mreže ili Pogon posebne toplane.