Savjeti - Vodovod i kanalizacija

Put do čiste vode

 

Iako se kod nas redovito smatra kako je voda iz slavina, za razliku od brojnih drugih zemalja, posve sigurna i prikladna za piće, to baš uvijek nije tako. Pri tome valja spomenuti mišljenje mnogih prema kojem se voda kod nas, zapravo, mnogo ne razlikuje od vode iz slavina u (zapadnoeuropskim) zemljama u kojima se ona uobičajeno ne pije. Uz vidljiva onečišćenja u vodi (krupne čestice, mulj i sl), koja se javljaju povremeno (npr. u slučaju kvarova, velike potrošnje i sl), problem koji je uvijek i u cijeloj Hrvatskoj prisutan jest njezina visoka tvrdoča, odnosno velik udio otopljenih magnezijevih i kalcijevih soli koje na vodovodnim instalacijama i kućanskim uređajima (zagrijačima vode, perilicama rublja ili suđa i sl.) uzrokuju nastajanje kamenca, a time značajne štete i velike troškove.

Upravo su razna mehanička, organska ili biološka onečišćenja u vodi (bez obzira na kvalitetu njezine središnje pripreme) i zasićenost raznim solima razlozi zbog čega u večini europskih zemalja kućanstva imaju vlastite sustave za dodatnu obradu vode iz javne vodoopskrbne mreže. Kako nijedan vodoopskrbni sustav nije idealan, ovisno o lokalnim uvjetima može biti korisno ugraditi uređaje kojima će se postići određena poboljšanja kvalitete vode, odnosno:
uklanjanje suspendiranih nečistoća
dekloriranje te UV dezinfekcija
adsorpcija organskih tvari i eventualnih mirisa.
Kada se govori o primjeni vode za specifične potrebe, npr. zagrijavanje vode za sanitarne potrebe (bojleri, perilice rublja ili posuđa itd), može biti korisno ugraditi neki od uređaja za stabilizaciju tvrdoće vode što olakšava rad i povečava trajnost, a ujedno smanjuje radne troškove (utrošak električne energije, detergenata i sapuna itd). Naime, Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće tvrdoća nije ograničena, a općenito se može reći da vode u Hrvatskoj karakterizira visoka tvrdoća.
Ako kućanstvo nema priključak na javni vodovod, nego vodu zahvaća iz nekog izvora nekontrolirane kvalitete, situacija oko osiguranja zdravstvene ispravnosti vode za piće je bitno složenija. Pri tome treba naglasiti da svako rješavanje tog pitanja mora započeti od utvrđivanja kvalitete sirove vode (fizikalno-kemijska, mikrobioločka analiza). Na osnovi sastava sirove vode definiraju se potrebni uređaji s time da taj posao treba povjeriti stručnoj osobi.
Stoga je potreban oprez jer se javljaju brojni ponuđači opreme koji "garantiraju" da će njihov uređaj riješiti sve probleme oko vode za piće.

Gdje i kako ispitati vodu
Osim osnovnih informacija o načinima pročišćavanja vode za piće, zanimalo nas je (a vjerojatno zanima i Vas) postoji li mjesto na kojemu se može ispitati kvaliteta vode koja pritječe iz slavina. Takvi se podaci o vodi za piće, odnosno o njezinoj kakvoći, higijenskoj ispravnosti i sastavu mogu dobiti kod odgovarajućih županijskih zavoda za javno zdravstvo, u čijem se sklopu nalaze laboratoriji za ispitivanje vode. Ti laboratoriji imaju ovlaštenja Ministarstva zdravstva i Državne upravne za vode, a područje njihovog rada uključuje praćenje, proućavanje i ocjenjivanje higijenske ispravnosti vode za piće u kućanstvima i javnim zgradama, te površinskih, otpadnih, podzemnih i voda za kupanje.

hamag logo eu logo esif logo